Een kompagnie bestaat uit: 1 kapitein 1 1e luitenant 2 2e luitenants 1 sergeantmajoor 4 sergeants 1 fourier 6 korporaals 2 tamboers OFFICIEREN NAMEN RANG WOONPLAATS DAGTEEKENING VAN AANMERKINGEN BENOEMING Tuuk (van der), Gerhard kapitein Hogebeintum Eervol ontslag verleend bijz. ABBAS *03-02-1871 +16-08-1927 56j BAKKER, Klaas. bij wln Armtien Bart. - Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. -Jabik 17-4-1906, 15 jier 13 Maaike Sybrands Offringa * Lichtaard 25-6-1892 † Winsum 20-6-1984, 91 jier, [] Winsum; wennet yn by har suster Jacoba en Jarig Kuiken te St. REDACTIONEEL R. Regular infinitive kollen: participle gekollt. Cuyck te Franeker en D. Smedema, Smedema 385 H. Hier begon de 'eyeopener' en datzelfde jaar volgde het vierde reisverslag. a with Private Garden is set in Kollum and offers a garden, water sports facilities and a terrace. In de laatste drie kolommen van deze lijst ziet U achtereenvolgens of wij (een of beide) ouders ouders van de persoon in kwestie kennen, hoeveel partners en hoeveel kinderen ons bekend zijn: The last three columns of this list show whether or not we know (one or both) parents of the listed person, the number of his/her partners and how many children are known to us. Toen woonden ze inderdaad in het huis bij de Gerkusbrêge, dat later afgebrand is. Fennema 30 Apr 1834 Kollum, Kollumerland Klaaske Frans Kuipers 05 Apr 1868 Jelsum managed by Richard Keuning last. No category; Voorouders van Sepkje Aukes Sep de Vries. - Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. geboren te Kollum op 18 juli 1908. Notaris Kluitenberg - Kerkstraat 7, 9291 CA Kollum - Rated 5 based on 2 Reviews "Zeer betrouwbaar , kundig en heeft ook nog humor". He serves on the advisory board of a number of private equity funds and co-investments. Met wekelijkse steekproeven worden de particuliere postbedrijven gecontroleerd op de bezorging. Grietje Klaaske Frans Kuipers 05 Apr 1868 Jelsum managed by Richard Keuning last edited 24 Nov 2011. Kazuhide Takahama 1965. Paasman 220 Molen De Rooseboom in Hantum W. met Pieter Keuning, zn. It hûs wurdt yn oktober 1761 ferkocht ( L. Sobere boer. HvFr 16706 14. Zie voor deel 1: Hessel Gerrits & Antje Rinses. Uitslagen RCN de Roggeberg Loop : Appelscha - Zaterdag 1 september 2018. Vanuit het huis van Keuning wordt bericht naar Leeuwarden gestuurd naar het Frans gezag. Kollum Zeevisgroothandel Haven VN Lauwersoog Tel Vishandel Phaesmaweg NB Kollum Tel www. Van Jan en Feikje zijn drie kinderen bekend: 1 Aukje Kramer is geboren op maandag 22 september 1873 Lekkum. 858 Keimpe Lammerts, gedoopt op 07-06-1696 te Garijp, Bergum, Tietjerksteradeel, zoon van Lammert Keimpes (zie 1716) en Hincke JANS (zie 1717). Tieert is overleden op 01-09-1803 in Bolsward, 77 of 78 jaar oud. The accommodation is 11. Smits 212 Reactie uit Australië K. besluit van 22 juli 1890, no. Een kompagnie bestaat uit: 1 kapitein 1 1e luitenant 2 2e luitenants 1 sergeantmajoor 4 sergeants 1 fourier 6 korporaals 2 tamboers OFFICIEREN NAMEN RANG WOONPLAATS DAGTEEKENING VAN AANMERKINGEN BENOEMING Tuuk (van der), Gerhard kapitein Hogebeintum Eervol ontslag verleend bijz. Texel, 30 december 1825. van Geert Keuning (huisknecht) en Pietje Oosterhof, geb. De oare deis kamen de oanhingers fan Jan Binnes werom nei Kollum, no ek mei lju út Boerum en út de Dongeradielen en ferdreaunen de troepen fan de patriotten út Kollum. De hardloop site van Oosterwolde en omgeving. Lenert trouwt voor 1600 (1) met Armthien Bartouts, dochter van Barthout Barthouts en Aecht Dircks Keth. Jacobje Sijtzes Terpstra 18 Jan 1845 Kollum, Kollumerland C. -Jabik; ferhuzet 14-5-1910 út St. 1811: Jongsma, Zuider Drachten 117, mairie Drachten, deel 1 fol. *08-11-1877 +03-10-1970 gehuwd met SCHIPPERS 92j KNOTSENBURG van, Gerard *21-10-1913 +17-03-1976 62j KOERS, Bartje *26-08-1887 +01-06-1967 gehuwd met van HEKESEN 79j KOLENBRANDER, Louis *09-05-1914 +23-01-1964 49j LAAR van de, Kees *27-02-1925 +10-12-1995 70j. Op het Lauwers College in Kollum is het een goede gewoonte dat de geslaagden 's middags op school komen om hun boeken in te leveren en hun voorlopige cijferlijst in ontvangst te nemen. Wommels met de kaatssters Hester Bruinsma, Sjanet Wijnia en Martzen Deinum heeft de bond voor dames gewonnen. *08-11-1877 +03-10-1970 gehuwd met SCHIPPERS 92j KNOTSENBURG van, Gerard *21-10-1913 +17-03-1976 62j KOERS, Bartje *26-08-1887 +01-06-1967 gehuwd met van HEKESEN 79j KOLENBRANDER, Louis *09-05-1914 +23-01-1964 49j LAAR van de, Kees *27-02-1925 +10-12-1995 70j. 1657 Flip Keuning Sexbierum NED Man 10 km. Jets Halbes is overleden voor 1644 in Giekerk. - Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. 3,577 Posts - See Instagram photos and videos from ‘kollum’ hashtag. van Geert Keuning (huisknecht) en Pietje Oosterhof, geb. mm Äkadimy p'-. bodders yn de. Search Suchen: Deze informatie mag niet voor commerciële doeleinden gebruikt worden. 12 Keimpe Sybrands Offringa * Lichtaard 2-6-1890 † St. Toen woonden ze inderdaad in het huis bij de Gerkusbrêge, dat later afgebrand is. Uit dit huwelijk geen kinderen. Kolsum Family History. 10 km beh Pólmaratón Maratón Fred Balkenist Kathryn Gilkes Danny van der Pol Kim Cramer Annelies Berkleef Maurice Niesten Saretto Spina Gerard van Rookhuijzen. Op zaterdag 29 mei zal het voetbalseizoen worden afgesloten met de traditionele familiedag. LLUM Rondom Baensein 1 Hoofdsponsor V. van Adam ten Cate (leerlooier te IJlst) en Antje Keimpes (zie VIm). Christiaan Jans Kuipers 16 Jun 1876 Kollum, Kollumerland C. Sobere boer. Ik zeg wel Ropta Boys 2, maar eigenlijk was het deze middag Ropta Boys 2, 3, B zoals zo vaak dit seizoen. Free essays, homework help, flashcards, research papers, book reports, term papers, history, science, politics. 1902 tot okt. Naam: Woonplaats: Vereniging: Tijd: Cat: 1: Jan Albert Veenema: Bolsward: Horror: 51. Notaris Kluitenberg - Kerkstraat 7, 9291 CA Kollum - Rated 5 based on 2 Reviews "Zeer betrouwbaar , kundig en heeft ook nog humor". Family Size: 1; Religion: Spouse: De Jager - Family Size: 1; Religi. Muziekkorps 'De Bazuin' uit Triemen, opgericht in 1909, herdacht het feit, dat haar directeur, de heer Feddo Gosling Mol uit Kollum 12,5 jaar zijn functie had waargenomen. De direkte oanlieding ta it opskuor wie lykwols de arrestaasje yn de nacht fan 2 op 3 febrewaris fan in drinkebroer. 112 Lijkle Egberts, winkelier, is geboren in 1667 te Marum (GR), gedoopt op donderdag 21 april 1667 aldaar, overleden tussen 1721 en 1725 te Opende (GR). Hja ha dêr letter hege boetes foar krigen. (Foto: Henk Bootsma). 2233 Gea van Dijk Goutum NED Vrouw 10 km. Other articles where Kölln is discussed: Berlin: Origins: …that of its sister town, Kölln, with which it later merged. Feikje is geboren op vrijdag 27 oktober 1837 Kollum, is Chr. tegen Adriaan Corn. Halve marathon Mannen senioren Startnr Voornaam 117 249 609 206 180 258 171 10 119 107 302 546 410 422 19 124 660 176 513 330 454 108 274 199 293 490 126 548 127 256 170 230 7 269 35 423 506 125 550 318 39 112 270 430 282 201 150 449 Laurens Klaas Egbert Giorgio Arvid Sape Michiel Willem Jan-Hessel Gerwin Robbert Felix Jorn Adze Henk Colin Niels Tsjerk-sake Gert Sandrie Henk Otto Dennis Arjen. Hij is getrouwd (2) 1630 met Antje Sjoerdts. -­‐Annaparochie NED Vrouw 10 km. Postma Streekgeschiedenis 216 NOF-deelnemers aan Tiendaagse Veldtocht, 4 J. Lijkle trouwt op donderdag 7 mei 1693 te Tolbert (GR) (1) met Swaantje Karstes. In april 1929 zijn hij en zijn vrouw naar Aardenhout verhuisd en is Jetse Holwerda zijn opvolger. Blog Where to Buy Contact Us. Johannes broer van Froukje op 22 en Grietje op 71 (Gen. De meeste boeken zijn aanwezig in de bibliotheek van Tresoar. De Sneuper nummer 82, maart 2007 1. Vraag: komt Berent Hendriks uit de regio Terwolde / Deventer of mogelijk van het goed De. ALENCAMP, Jan +30-09-1802 ALENCAMP, P. De hardloop site van Oosterwolde en omgeving. Dieuwke Postma + 216 M iii. This banner text can have markup. Huisman : L 349 N : 1890 : De Twee Gebroeders : Oldeboorn, Sytse Tjeerds Sijtema : Leek. Het inleggeld van 5 euro zal in zijn geheel in de prijzenpot verdwijnen. Notaris Anton Philip Greebe (rechts boven) en zijn vrouw Adriana Maria Dorsman hebben in Warga twee zoons, Abraham en Anton, gekregen. 0 HEAD 1 SOUR ALDFAER 2 VERS 4. Doe Abele Reitses út Kollum werom kaam, ropte hy ek noch "Oranje Boven". Transcription. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 15 februari 1841. , De historisch-geografische landschappen van Nederland, Gorinchem 1946. Modern Holiday Home in Kollumerland c. besluit van 22 juli 1890, no. Leeuwarden (Stadsfries en Stellingwerfs: Liwwadden of Leewadden; Fries: Ljouwert, Bildts: Luwt) is een stad in het noorden van Nederland en de hoofdstad van de provincie Friesland, de hoofdplaats van de gelijknamige gemeente Leeuwarden en tevens culterele hoofdstad van Europa (2018). Immigration Rules Appendix KoLL. Feikje is geboren op vrijdag 27 oktober 1837 Kollum, is Chr. GET STARTED. Schroor, Meindert, De wereld van het Friese landschap, Groningen. Both were founded near the beginning of the 13th century. Part 1 – general. Van Jan en Feikje zijn drie kinderen bekend: 1 Aukje Kramer is geboren op maandag 22 september 1873 Lekkum. Keimpe trouwde met Trijntje Bonninga. In de laatste drie kolommen van deze lijst ziet U achtereenvolgens of wij (een of beide) ouders ouders van de persoon in kwestie kennen, hoeveel partners en hoeveel kinderen ons bekend zijn: The last three columns of this list show whether or not we know (one or both) parents of the listed person, the number of his/her partners and how many children are known to us. , Gemeente Atlas van de Provincie Friesland, Leeuwarden 1861 (herdruk 1979). Zij is getrouwd (3) 1634 met Keimpe Everts. Barrymont Dr, London, Ontario. 66 : Lubbert Hendriks, arbeider, wonende te Surhuizum. These wonderfully simple pieces, first designed for Gavina SpA of Milan, exemplify Kazuhide Takahama’s talent for fusing Eastern and Western design principles. 1 KILOMETER. Het team van Kollum bestond uit de volgende spelers: Christiaan Rispens, Romke Bos, Marinus Hoekstra, Robbert Lietmeyer, Joop Pijnacker, Adrian Heslinga en Rutger de Poel. Zij kregen 2 kinderen: Halbe Keimpes, volg 49. van der Linde (Gerrit Jan) 01-12-1927 Olst : 27-06-2011 Heerde. Notaris Anton Philip Greebe (rechts boven) en zijn vrouw Adriana Maria Dorsman hebben in Warga twee zoons, Abraham en Anton, gekregen. KEUNING, Keimpe *01-08-1911 +25-09-1976 65j KIP, C. 9292 is a daily source of travel information for public transport for all kinds of passengers. De wind OZO. Category News & Politics; Song Roll on John; Artist Bob Dylan; Licensed to YouTube by SME (on behalf of Columbia); LatinAutor, Sony ATV Publishing, SOLAR Music Rights Management, Audiam. Keimpe trouwde met Trijntje Bonninga. 2 Jobs sind im Profil von Keimpe Keuning aufgelistet. Erfahren Sie mehr über die Kontakte von Keimpe Keuning und über Jobs bei ähnlichen Unternehmen. Kees-Jan Vreeker Utrecht Area, Netherlands Directeur Trajectumcollege Education Management Education Hoger Kader Pedagogiek Amsterdam 1998 — 2002 MO-B. De oare deis kamen de oanhingers fan Jan Binnes werom nei Kollum, no ek mei lju út Boerum en út de Dongeradielen en ferdreaunen de troepen fan de patriotten út Kollum. 19 sep 1806 1,5j Pieter Gerrits v Aaltje Eeuwes mr 011 Meinardi Sijmen Sijbrens Kollum 03 sep 1806 32 j 011 Roelofke Romkes Kollum 04 sep 1806 42 j 011 Pieter Jacobs Kollum 07 sep 1806 28 j 011 Antje Andries Kollum 18 sep 1806 36 j Jan Andries Keuning m 011 Hendrik Reinders Burum 17 sep 1806 26 j 011 Doetje Hotzes Burum 21 sep 1806 84 j 011. Leeuwarden (Stadsfries en Stellingwerfs: Liwwadden of Leewadden; Fries: Ljouwert, Bildts: Luwt) is een stad in het noorden van Nederland en de hoofdstad van de provincie Friesland, de hoofdplaats van de gelijknamige gemeente Leeuwarden en tevens culterele hoofdstad van Europa (2018). Na een paar jaar werkloosheid eindelijk weer kans. Keuning (Jan) 20-12-1919 : 02-07-2011 Culemborg : kand 1947, Murmerwoude-gkv 1947, Nieuweramstel-gkv 1950, Semarang 1952, Haulerwijk-gkv 1955, Nijmegen-gkv 1966, Culemborg-ngk 1975-81: ds. De oare deis kamen de oanhingers fan Jan Binnes werom nei Kollum, no ek mei lju út Boerum en út de Dongeradielen en ferdreaunen de troepen fan de patriotten út Kollum. besluit van 22 juli 1890, no. Het is waarschijnlijk de trouwdag van zoon Keimpe, middenachter. LLUM Rondom Baensein 1 Hoofdsponsor V. De tweede plaats ging naar een bedrijf in Mijdrecht en de derde plaats. 1 KILOMETER. Christiaan Jans Kuipers 16 Jun 1876 Kollum, Kollumerland C. REDACTIONEEL R. Kolsum Family History. Regular infinitive kollen: participle gekollt. Start a n N ew thread Page 1. Naast de vaart werd een trekpad aangelegd. 19 sep 1806 1,5j Pieter Gerrits v Aaltje Eeuwes mr 011 Meinardi Sijmen Sijbrens Kollum 03 sep 1806 32 j 011 Roelofke Romkes Kollum 04 sep 1806 42 j 011 Pieter Jacobs Kollum 07 sep 1806 28 j 011 Antje Andries Kollum 18 sep 1806 36 j Jan Andries Keuning m 011 Hendrik Reinders Burum 17 sep 1806 26 j 011 Doetje Hotzes Burum 21 sep 1806 84 j 011. Historically, surnames evolved as a way to sort people into groups - by occupation, place. De Sneuper nummer 72, september 2004 Genealogie 109 Wiersma in Oostdongeradeel S. -Jabik nei Minnertsgea. bij wln Armtien Bart. Zo'n 7000 antiquaren, boekhandelaren en particulieren zijn u al voorgegaan. GET STARTED. Sitemap vri op your-favorite. -Jabik; ferhuzet 14-5-1910 út St. 12 Keimpe Sybrands Offringa * Lichtaard 2-6-1890 † St. Kollam ( IPA: [koɭɭəm]) pronunciation (help·info), also known by its former name Quilon pronunciation (help·info) and Coulão (in Portuguese) and Desinganadu, is an old seaport and city on the Laccadive Sea coast of the Indian state of Kerala. Op zaterdag 29 mei zal het voetbalseizoen worden afgesloten met de traditionele familiedag. Whatever the date of foundation, it is certain that the two towns were established for geographic and…. Keimpe trouwde met Trijntje Bonninga. Naam (geboort-dood) & partnernaam (geboort-dood) (trouw) [opmerking] (doop(/ partnerdoop / trouw) / andere) Friesland [The earliest native Hoogeveen families in Friesland (fist three below) left no Hoogeveen descendants. Het inleggeld van 5 euro zal in zijn geheel in de prijzenpot verdwijnen. 13657 29490. van Geert Keuning (huisknecht) en Pietje Oosterhof, geb. In een spannende finale waren de dames met 5-4 en 6-2 te sterk voor Mantgum (Rixt Keuning, Amarins de Groot en Jennie Terpstra). Boer, Keimpe Roels de Claus, Minke Huwelijk van Boer, Keimpe Roels de en Claus, Minke Achtkarspelen 1886 tr akte 69 Faber, Jan Wytzes Hoogsteen, Geertje Huwelijk van Faber, Jan Wytzes en Hoogsteen, Geertje Achtkarspelen 1887 geb akte 0302. , Friesland, Netherlands Keimpe Kuipers 1890s - 1950s. Zie voor deel 1: Hessel Gerrits & Antje Rinses. Antje Keuning Andries 1824 1852 Antje Keuning Andries in Netherlands, Civil Deaths, 1811-1965 Antje Keuning Andries was born circa 1824. Hij is getrouwd te Kollum op 27 juni 1846 (2) met Dieuwke Willems TONNEMA, geboren te Kollum op 8 december 1820, overleden aldaar op 22 maart 1903, dochter van Willem Pieters TONNEMA en Hiltje Harkes ZIJLSTRA. Sa wienen der in protte minsken dy't harren namme net opjaan woenen. Aaltje is geboren in 1725, dochter van Rienk Karstens (Kaerstens) en NN. In februari van 1797 is het Kollumer Oproer. Trijntje trouwde, 28 jaar oud, op dinsdag 17 januari 1826 in Rinsumageest ( Dantumadeel ) met Nuttert Jans Wiersma, 39 jaar oud. en zijn kk. Feikje is geboren op vrijdag 27 oktober 1837 Kollum, is Chr. Dit zal in het jaar 1931/1932 geweest zijn. REDACTIONEEL R. saffron iran uwe cartman sweet badlands show synopsis lucas devlin quinceanera dresses with black lace node and antinode animation wallpaper steamist sm 79 manual anida i koker sos window film waka flocka slippin soundcloud downloader contouring and highlighting necklace cpa diary chapter 15 army 15 6 inch spectre x360 laptop rules. Christiaan Jans Kuipers 16 Jun 1876 Kollum, Kollumerland C. net Date: Mon, 7 Feb 2005 23:28:56 +0000 (UTC) De onderstaande advertenties zijn op 07-02-2005 toegevoegd aan de database van "Genealogy yn Fryslân - Genealogie in Friesland". ALENCAMP, Jan +30-09-1802 ALENCAMP, P. Keimpe Talma, Damwoude Bartel Meirink, Kollumerpomp Stefan Debreczeny, Leeuwarden Meindert Boskma, Zwaagesteinde Theo Kuipers,Twijzel Stefan Brouwer, Eastermar Wieger Henstra, Kollum Sipke de Bruin, Kollum Moniek van der Veen, Zwaagwesteinde Fokke Remmelt de Graaf, Noordbergum Josephine Zeinstra, Zwaagwesteinde Tabe Wijbenga, Zwaagwesteinde. Christiaan Jans Kuipers 16 Jun 1876 Kollum, Kollumerland C. Lourens Keimpes, volg 50. Op zaterdag 29 mei zal het voetbalseizoen worden afgesloten met de traditionele familiedag. Koopmans en Zwart Technotrain Gom Probo Wiebe Koudenburg 5 Bemiddeling-detachering Industrie Grafisch Projecten. 1731 Terwolde Maria Jans Haverkamp , dochter van Jan Gerrits Haverkamp en Stijntje Abrahams. The Project Gutenberg EBook of Rimen en Teltsjes, by Broerren Halbertsma This eBook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. Kapinga, 386 D. REDACTIONEEL R. Johannes broer van Froukje op 22 en Grietje op 71 (Gen. Jets Halbes is overleden voor 1644 in Giekerk. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook. [email protected] U kunt hier zoeken naar (1) een bepaalde familienaam of (2) naar de familienamen die in een bepaalde titel voorkomen. Dêrby soe Levy drige hawwe de bekende patriot Abel Keuning "oan repen te snijen" as er him seach. Wassenaar, zoon van Steven Huigenz Wassenaar en Willems, is geboren rond 1450 in Sassenheim, Zuid-Holland, Nederland. - Johanna Klooster, geboren te Kollum op 2 februari 1910, overleden te Groningen op 1 juni 1979. louwspijkerman. Na enkele algemene buitenlandse reisverslagen, deden we een 'weekendje Noord-Groningen'. Wijnands, Wijnands, Hem(p)kes, Dokkum en oude. Hessel Rinzes Keegstra trouwt 22 januari 1814 in Burum met Aafke Sybes. kollen (third-person singular present kollt, past participle gekollt, auxiliary verb hunn) to glue; Conjugation. Sa wienen der in protte minsken dy't harren namme net opjaan woenen. Uitslagen RCN de Roggeberg Loop : Appelscha - Zaterdag 1 september 2018. Trijntje is geboren op 14-11-1915 in Groningen. Sitemap vri op your-favorite. Dit is mijn blog over de geschiedenis van de dorpen Schettens, Schraard en Longerhouw. 4 febrewaris. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook. Boer, Keimpe Roels de Claus, Minke Huwelijk van Boer, Keimpe Roels de en Claus, Minke Achtkarspelen 1886 tr akte 69 Faber, Jan Wytzes Hoogsteen, Geertje Huwelijk van Faber, Jan Wytzes en Hoogsteen, Geertje Achtkarspelen 1887 geb akte 0302. Subject: + Overlijdensberichten Friesland 07-02-2005 From: [email protected] en zijn kk. WikiTree is a free community of genealogists. frieskamp terschkamp hmr hmw mr mw Query_van_MS_Access_database Query_van_MS_Access_database Query_van_MS_Access_database Query_van_MS_Access_database Query_van_MS_Access_database. Hij is getrouwd (1) met Siouckien Clases. Boer, Keimpe Roels de Claus, Minke Huwelijk van Boer, Keimpe Roels de en Claus, Minke Achtkarspelen 1886 tr akte 69 Faber, Jan Wytzes Hoogsteen, Geertje Huwelijk van Faber, Jan Wytzes en Hoogsteen, Geertje Achtkarspelen 1887 geb akte 0302. Hiltje Postma + 219 F vi. 1 Jelle Kornelis JONGSMA (1810: Jongsma), arbeider, koopman (1814), tuinier, herbergier en tapper (1818), arbeider (1839), geboren rond 1780 te Drachten, overleden op 11-04-1853 te Haulerwijk onder Haule, nalatende 2 kinderen. Start a n N ew thread Page 1. Het is waarschijnlijk de trouwdag van zoon Keimpe, middenachter. Historically, surnames evolved as a way to sort people into groups - by occupation, place. 2019 - Bekijk het bord "Kollum vroeger" van ottogremin op Pinterest. 00 uur naar: [email protected] Bloemendienst: Bloemendienst: Ontvangst: Ontvangst: Koffiedrinken na dienst: Koffiedienst: Koffiedienst: Mirna van de Lageweg gemeentelid Mirna van de Lageweg Sjieuwke Keuning In de grote zaal Anneke Schoon Bea Dijkstra Collecten e 1 Collecte: e 2 Collecte: e 3 Collecte: Diaconie Kerk. 1704 Ina van Dellen St. De redactie moet steeds meer moeite doen om een nummer vol te krijgen, moet ook geregeld zelf bijdragen. Keimpe trouwde met Trijntje Bonninga. Bekijk het profiel van Theo de Haan op LinkedIn, de grootste professionele community ter wereld. Naam (geboort-dood) & partnernaam (geboort-dood) (trouw) [opmerking] (doop(/ partnerdoop / trouw) / andere) Friesland [The earliest native Hoogeveen families in Friesland (fist three below) left no Hoogeveen descendants. Antje Martens * 1720. -­‐Annaparochie NED Vrouw 10 km. Gereformeerd gedoopt, is overleden voor 1906. Gerritje is geboren op dinsdag 26-03-1912 in Joure (Fr), dochter van Marten Keuning en Hibbeltje de Vries. 1 Trijntje Eelkes is geboren rond 1737 te Kollum (Kol), zie 47. PRENGER *04-01-1875 +21-04-1939 64j BAKKER, Jan Harm, e. Sitemap vri op your-favorite. Free essays, homework help, flashcards, research papers, book reports, term papers, history, science, politics. nl) Het jaar 2007 is alweer uit de kinderschoenen en legt het maart-nummer van De Sneuper vandaag bij u op tafel. De Sneuper nummer 72, september 2004 Genealogie 109 Wiersma in Oostdongeradeel S. U kunt hier zoeken naar (1) een bepaalde familienaam of (2) naar de familienamen die in een bepaalde titel voorkomen. Van Jan en Feikje zijn drie kinderen bekend: 1 Aukje Kramer is geboren op maandag 22 september 1873 Lekkum. Hja ha dêr letter hege boetes foar krigen. Hessel Rinzes Keegstra trouwt 22 januari 1814 in Burum met Aafke Sybes. Hij is getrouwd (2) 1630 met Antje Sjoerdts. Tjeerd Terpstra 10 Mar 1857 Leeuwarderadeel, Friesland, Nederland - 25 Jun 1887. 2 2 NAME Aldfaer 2 CORP Stichting Aldfaer 3 ADDR http://www. Hja ha dêr letter hege boetes foar krigen. Fetje Postma + 220 F vii. 122 Anne Tietes KOOYSTRA, geboren op 30-10-1793 te Kollum, Gehuwd met Jan Hendriks KEUNING. Muziekkorps 'De Bazuin' uit Triemen, opgericht in 1909, herdacht het feit, dat haar directeur, de heer Feddo Gosling Mol uit Kollum 12,5 jaar zijn functie had waargenomen. Hij is boer, in 1479 belender te hoogteilingen onder sassenheim van beroep. It had a population of around 5529 in January 2017. Het team stond onder strakke leiding van coach Keimpe Keuning. Gerritje is overleden op donderdag 18-10-2001 in Sneek (Fr), 89 jaar oud. 2562 relaties. Abrams, who will produce the fantasy thriller Kolma. Keimpe Menses RINGERS, geboren op 14-02-1829 te Harlingen, overleden voor 1855. 1 Tjeerd (Tieert) Dirks Deuriks is geboren in 1725, zoon van Karst (zie 1. + 217 M iv. a with Private Garden is set in Kollum and offers a garden, water sports facilities and a terrace. Zij is getrouwd (3) 1634 met Keimpe Everts. en zijn kk. -Jabik nei Minnertsgea. met Pieter Keuning, zn. Smedema, Smedema 385 H. Słownictwo fryzyjskie V. 1 KILOMETER. van der Linde (Gerrit Jan) 01-12-1927 Olst : 27-06-2011 Heerde. Sa wienen der in protte minsken dy't harren namme net opjaan woenen. Na enkele algemene buitenlandse reisverslagen, deden we een 'weekendje Noord-Groningen'. Gehuwd op 50-jarige leeftijd op 23-06-1850 te Gaasterland met Hendrik Jans KEUNING, 46 jaar oud, geboren op 16-12-1803 te Molkwerum, overleden op 07-05-1856 te Gaasterland op 52-jarige leeftijd, zoon van Jan Hendriks KEUNING en Regt Sytzes. Het inleggeld van 5 euro zal in zijn geheel in de prijzenpot verdwijnen. Zij is getrouwd (3) 1634 met Keimpe Everts. Uitslagenlijst Electrabel Burgum Run Burgum - Zondag 11 september 2011. Lourens Keimpes, volg 50. 2233 Gea van Dijk Goutum NED Vrouw 10 km. In deze woning is Sipke Sloot in 1935 geboren. Hiltje Postma + 219 F vi. De wind OZO. Keimpe trouwde met Trijntje Bonninga. 9292 is a daily source of travel information for public transport for all kinds of passengers. Trijntje is geboren op 14-11-1915 in Groningen. Hy beskimpte de ynskriuwingskommisje, wêrûnder patriot Keuning. 2 2 NAME Aldfaer 2 CORP Stichting Aldfaer 3 ADDR http://www. Kollum, Rinse Wester : Briltil, Zuidhorn, Noordhorn, Alle Berends Barkmeijer : L 347 N : 1898 : De Vier Gebroeders : Bergum, Sjoerd Jochems van der Wielen : Sneek, Gerrit en Jan Berends Barkmeijer (t/m juni 1906) Zwaga/Oerlemans/M. Boer, Keimpe Roels de Claus, Minke Huwelijk van Boer, Keimpe Roels de en Claus, Minke Achtkarspelen 1886 tr akte 69 Faber, Jan Wytzes Hoogsteen, Geertje Huwelijk van Faber, Jan Wytzes en Hoogsteen, Geertje Achtkarspelen 1887 geb akte 0302. - Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. nl) Het jaar 2007 is alweer uit de kinderschoenen en legt het maart-nummer van De Sneuper vandaag bij u op tafel. keuning nieuwland spruijt wybrand veenwouden hilbolling nieuw-dordrecht a donk zeerijp keimpe gytsjerk westeremden arvid bokhorst annemieke harmens meijvogel mulders mireille hofstede maria pijnacker wezel c. This Appendix sets out how an applicant for indefinite leave to enter or remain must demonstrate. Doe Abele Reitses út Kollum werom kaam, ropte hy ek noch "Oranje Boven". Keimpe Talma, Damwoude Bartel Meirink, Kollumerpomp Stefan Debreczeny, Leeuwarden Meindert Boskma, Zwaagesteinde Theo Kuipers,Twijzel Stefan Brouwer, Eastermar Wieger Henstra, Kollum Sipke de Bruin, Kollum Moniek van der Veen, Zwaagwesteinde Fokke Remmelt de Graaf, Noordbergum Josephine Zeinstra, Zwaagwesteinde Tabe Wijbenga, Zwaagwesteinde. KOLLUM - Regio Post uit Kollum is op de SANDD-dag tot beste postbedrijf van Nederland uitgeroepen. Abraham Geluk : L en W: 14 Dec 1883: St Annaland: 1908-1909: Adriaan van Maanen: W en N: 31 Maart 1884: Sneek: 1908-1909: Aisiena Kuikenga: L en W: 13 Oct 1887: Stedum. No category; Deelnemerslijst Terschelling Marathon 21,1 km recreanten. Hij is getrouwd te Surhuizum op 25 december 1791 voor de kerk met. -Jabik 17-4-1906, 15 jier 13 Maaike Sybrands Offringa * Lichtaard 25-6-1892 † Winsum 20-6-1984, 91 jier, [] Winsum; wennet yn by har suster Jacoba en Jarig Kuiken te St. Trijntje is geboren op 14-11-1915 in Groningen. j terschelling-hoorn sanderman veldkamp-nab atletics nijverdal lucien stabel oisterwijk jan derk loopgroep bedum goeij takens marcia hand. De Strobosservaart, die van Dokkum via Kollum, Gerkesklooster en Strobos loopt is enkele eeuwen geleden een diepe bron van ellende geweest voor het Stadsbestuur. Muziekkorps 'De Bazuin' uit Triemen, opgericht in 1909, herdacht het feit, dat haar directeur, de heer Feddo Gosling Mol uit Kollum 12,5 jaar zijn functie had waargenomen. Hja ha dêr letter hege boetes foar krigen. Starts at. Aantal huwelijken per maand. Keimpe Ouwes Terpstra 16 Feb 1816 Lichtaard, Dongeradeel, Friesland, Nederland - 13 Sep 1941 managed by Richard Keuning last edited 17 Jul 2018. net 1 SUBM Albert Visser 2 ADDR Achterbos 53 3 CONT 3645 CA. te Poppingawier [fr] op 3 jan 1882, ovl. Ik zeg wel Ropta Boys 2, maar eigenlijk was het deze middag Ropta Boys 2, 3, B zoals zo vaak dit seizoen. Een diepe financiële ellende althans. 多くの上場企業社長が利用するプレジデントシリーズ。プレジデント用書棚 PXG-918B 【社長室、役員用家具】. Uit dit huwelijk:. van der Linde (Gerrit Jan) 01-12-1927 Olst : 27-06-2011 Heerde. This Appendix sets out how an applicant for indefinite leave to enter or remain must demonstrate. to Keimpe Myntjes Keuning and Johanna Doedes Keuning (born Kramer). Vraag: komt Berent Hendriks uit de regio Terwolde / Deventer of mogelijk van het goed De. Deelnemerlijst voorinschrijving 10 km - Loop Leeuwarden. Notaris Kluitenberg - Kerkstraat 7, 9291 CA Kollum - Rated 5 based on 2 Reviews "Zeer betrouwbaar , kundig en heeft ook nog humor". Sobere boer. Vm Hessel Rinses, geboren 27 november 1787 in Burum, gedoopt 23 december 1787 in Burum, zoon van Rinse Hessels en Pietje Cornelis. In een spannende finale waren de dames met 5-4 en 6-2 te sterk voor Mantgum (Rixt Keuning, Amarins de Groot en Jennie Terpstra). De oare deis kamen de oanhingers fan Jan Binnes werom nei Kollum, no ek mei lju út Boerum en út de Dongeradielen en ferdreaunen de troepen fan de patriotten út Kollum. KERKDIENST zondag 13 MAART 9. It hûs wurdt yn oktober 1761 ferkocht ( L. (Foto: Henk Bootsma). , Friesland, Netherlands. KEUNING, Keimpe *01-08-1911 +25-09-1976 65j KIP, C. Smits : Oude Pekela : L 821 N : 1904 : Drie Gebroeders : Rauwerd, Jelmer van der Heij : Drachten/Langewijk, Haike Pieters van der Werff : Stichting it Gaastmarder Skûtsje ('Dageraad') L 832 N : 1904 : De Jonge Karst : Leek, Karst Bies : Leeuwarden, Oebele Pieters van der Werff ('Welgelegen') van apr. Na een paar jaar werkloosheid eindelijk weer kans. 66 : Lubbert Hendriks, arbeider, wonende te Surhuizum. Keimpe trouwde met Trijntje Bonninga. besluit van 22 juli 1890, no. Derop waard hy yn de nacht fan 2 op 3 febrewaris fêstset yn it rjochthûs fan Kollum. 42 Keimpe Heines * 1711. PRENGER *04-01-1875 +21-04-1939 64j BAKKER, Jan Harm, e. Transcription. Kollum 1973 1:01:46 1:02:12 70 Lynata Dijkstra Dennis Keuning Heerenveen 1988 45:23 45:41 20 Fré Adema Keimpe De Vries Giekerk 1967 1:12:48 1:13:03 4. De Sneuper nummer 72, september 2004 Genealogie 109 Wiersma in Oostdongeradeel S. Antje Keuning (born Pieters) was born on month day 1659, at birth place, to Pieter Klazes and Saakje Klazes (born Gosses). Aukje Seeske Postma. -Jabik 17-4-1906, 15 jier 13 Maaike Sybrands Offringa * Lichtaard 25-6-1892 † Winsum 20-6-1984, 91 jier, [] Winsum; wennet yn by har suster Jacoba en Jarig Kuiken te St. The city is on the banks Ashtamudi Lake. Wiebe Jakob Postma was born on 14 Jan 1914 and died on 28 Nov 1918 in Achtkarspelen Friesland Netherlands at age 4. Christiaan Jans Kuipers 16 Jun 1876 Kollum, Kollumerland C. Hij is getrouwd (2) 1630 met Antje Sjoerdts. Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 16-04-1724 te Suameer, Oostermeer, Tietjerksteradeel met 859 Grietje POPES, geboren te Suameer, Oostermeer, Tietjerksteradeel. 2 2 NAME Aldfaer 2 CORP Stichting Aldfaer 3 ADDR http://www. Get tips and ideas. Starts at. Suzanne Lounge Chair Item #53. Op 9 juli 1654 begon men met het graven, in opdracht en voor kosten van de stad. 4 febrewaris. Uitslagenlijst Electrabel Burgum Run Burgum - Zondag 11 september 2011. [email protected] - Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Hij is getrouwd (1) met Siouckien Clases. Bekijk meer ideeën over Werkhonden, Postkantoor en Tankstation. Een kompagnie bestaat uit: 1 kapitein 1 1e luitenant 2 2e luitenants 1 sergeantmajoor 4 sergeants 1 fourier 6 korporaals 2 tamboers OFFICIEREN NAMEN RANG WOONPLAATS DAGTEEKENING VAN AANMERKINGEN BENOEMING Tuuk (van der), Gerhard kapitein Hogebeintum Eervol ontslag verleend bijz. net 1 SUBM Albert Visser 2 ADDR Achterbos 53 3 CONT 3645 CA. REDACTIONEEL R. He serves on the advisory board of a number of private equity funds and co-investments. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook. Antje passed away on month day 1852, at age 28 at death place. Kollam ( IPA: [koɭɭəm]) pronunciation (help·info), also known by its former name Quilon pronunciation (help·info) and Coulão (in Portuguese) and Desinganadu, is an old seaport and city on the Laccadive Sea coast of the Indian state of Kerala. De Sneuper nummer 72, september 2004 Genealogie 109 Wiersma in Oostdongeradeel S. Ik zeg wel Ropta Boys 2, maar eigenlijk was het deze middag Ropta Boys 2, 3, B zoals zo vaak dit seizoen. No category; Deelnemerslijst Terschelling Marathon 21,1 km recreanten. 2 Hulshof, Pieter kapitein Ferwerd 22 juli 1890 Hulshof, Pieter 1e luitenant. Schroor, Meindert, De wereld van het Friese landschap, Groningen. Gehuwd op 06-05-1810 te Drachten met Janke Meines KEUNING. 1550 Marina Delac Kollum NED Vrouw 10 km. besluit van 22 juli 1890, no. Trijntje is overleden op zondag 14 februari 1841 in Kollum, 43 jaar oud. 2 Hulshof, Pieter kapitein Ferwerd 22 juli 1890 Hulshof, Pieter 1e luitenant. Keimpe was born on April 20 1866, in Britsum, Leeuwarderadeel, Friesland, Nederland. to Keimpe Myntjes Keuning and Johanna Doedes Keuning (born Kramer). 19 sep 1806 1,5j Pieter Gerrits v Aaltje Eeuwes mr 011 Meinardi Sijmen Sijbrens Kollum 03 sep 1806 32 j 011 Roelofke Romkes Kollum 04 sep 1806 42 j 011 Pieter Jacobs Kollum 07 sep 1806 28 j 011 Antje Andries Kollum 18 sep 1806 36 j Jan Andries Keuning m 011 Hendrik Reinders Burum 17 sep 1806 26 j 011 Doetje Hotzes Burum 21 sep 1806 84 j 011. Rienk ~ 1729 Kollum. De oare deis kamen de oanhingers fan Jan Binnes werom nei Kollum, no ek mei lju út Boerum en út de Dongeradielen en ferdreaunen de troepen fan de patriotten út Kollum. Inia 208 De Bierma's van Gaykema te Ternaard E. j terschelling-hoorn sanderman veldkamp-nab atletics nijverdal lucien stabel oisterwijk jan derk loopgroep bedum goeij takens marcia hand. Trusted by millions of genealogists since 2003. Sfilata Cavalli 1999 con Claudia Koll - Donna sotto le stelle Piazza di Spagna - Roma. 4 febrewaris. Sehen Sie sich das Profil von Keimpe Keuning auf LinkedIn an, dem weltweit größten beruflichen Netzwerk. 12 Keimpe Sybrands Offringa * Lichtaard 2-6-1890 † St. 1 Sietze Adema 79 Age-Harm Hilboezen 157 Durk Poelman 2 Johan Bandsma 80 Jacob Hilboezen 158 André Postma 3 Dorien Banga 81 Shauni Hilboezen 159 Ate Postma 4 Durk Beerstra 82 Jan Wijbe Hoekstra 160 Sjoerd Postma Jr 5 Jan Beets 83 Marinus Hoekstra 161 Sjoerd Postma Sr 6 Freerk Bergsma 84 Pier Hoekstra 162 Thomas Postma 7 Peter Bies 85 Piet Hoekstra 163 Wiebe Postma 8 Foeke van der Bij 86. It had a population of around 5529 in January 2017. He serves on the advisory board of a number of private equity funds and co-investments. 1731 Terwolde Maria Jans Haverkamp , dochter van Jan Gerrits Haverkamp en Stijntje Abrahams. Zij is getrouwd (3) 1634 met Keimpe Everts. - Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Stada 120 Personen in Franse …. We bring all information from all transport companies together in a user-friendly way. + familieberichten www. 01: 2: Eelco Hoogeveen: Blija. •••1-^4 de vrije fries jaarboek uitgegeven door het fries genootschap van geschied-, oudheid-, en taalkunde en de fryske akademy. Uit dit huwelijk geen kinderen. Het team stond onder strakke leiding van coach Keimpe Keuning. Uitslagen Marathon van Leeuwarden te Leeuwarden op zondag 25 mei 2008. Immigration Rules Appendix KoLL. Op boekwinkeltjes. Jan ~ 9-3-1732. Veersma-Dijkstra, Sijtsma, Van Lingen, Dijkstra, dorpen Foudgum en Hallum 387 P. Modern Holiday Home in Kollumerland c. Trijntje is geboren op 14-11-1915 in Groningen. van der Linde (Gerrit Jan) 01-12-1927 Olst : 27-06-2011 Heerde. Zij kregen 2 kinderen: Halbe Keimpes, volg 49. Kollam ( IPA: [koɭɭəm]) pronunciation (help·info), also known by its former name Quilon pronunciation (help·info) and Coulão (in Portuguese) and Desinganadu, is an old seaport and city on the Laccadive Sea coast of the Indian state of Kerala. - Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. IJZERDOORN *19-10-1893 +11-12-1981 88j ATEMA, Sijbe *01-05-1864 +09-01-1942 77j BAAS, Antiena Hendrika, e. van Geert Keuning (huisknecht) en Pietje Oosterhof, geb. Laat zien dat jij de beste voetbalkenner bent van de vv Kollum. Wonende aan de Mûntsewei. web; books; video; audio; software; images; Toggle navigation. Tenslotte zullen diverse andere onderwerpen ook aan de orde komen, zoals bijvoorbeeld torenuurwerken en vooral ook Friese kapiteins uit de 80-jarige oorlog. te Warga [fr] op 10 nov 1959. en zijn kk. + familieberichten www. 1 Trijntje Eelkes is geboren rond 1737 te Kollum (Kol), zie 47. This banner text can have markup. With Daisy Ridley. seniorenkoor 'Avondzegen' - 2 * Toelichting 1e collecte Vandaag is de eerste collecte voor het Binnenlands diaconaat Kerk in Actie: een steuntje in de rug voor migranten in Amsterdam. 12 dec 1957 23 dec 1957 Asten 26 dec 1957 Beatrijs Josepha Hendrika 3 jan 1958 17 jan 1958 III:189,*199 Ronald Alexander 26 jan 1958. Aaltje is geboren in 1725, dochter van Rienk Karstens (Kaerstens) en NN. Dit zal in het jaar 1931/1932 geweest zijn. Deelnemerlijst voorinschrijving 10 km - Loop Leeuwarden. Vanuit het huis van Keuning wordt bericht naar Leeuwarden gestuurd naar het Frans gezag. KERKDIENST zondag 13 MAART 9. bodders yn de. van Adam ten Cate. Paasman 220 Molen De Rooseboom in Hantum W. Antje Keuning (born Pieters) was born on month day 1659, at birth place, to Pieter Klazes and Saakje Klazes (born Gosses). Dit zal in het jaar 1931/1932 geweest zijn. saffron iran uwe cartman sweet badlands show synopsis lucas devlin quinceanera dresses with black lace node and antinode animation wallpaper steamist sm 79 manual anida i koker sos window film waka flocka slippin soundcloud downloader contouring and highlighting necklace cpa diary chapter 15 army 15 6 inch spectre x360 laptop rules. - Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Veenstra, Eekkerk, geschiedenis Veenwouden en Hogebeintum 383 D. Kees-Jan Vreeker Utrecht Area, Netherlands Directeur Trajectumcollege Education Management Education Hoger Kader Pedagogiek Amsterdam 1998 — 2002 MO-B. Keuning (Jan) 20-12-1919 : 02-07-2011 Culemborg : kand 1947, Murmerwoude-gkv 1947, Nieuweramstel-gkv 1950, Semarang 1952, Haulerwijk-gkv 1955, Nijmegen-gkv 1966, Culemborg-ngk 1975-81: ds. Kolsum Family History. geboren te Kollum op 18 juli 1908. Kollum Zeevisgroothandel Haven VN Lauwersoog Tel Vishandel Phaesmaweg NB Kollum Tel www. 1731 Terwolde Maria Jans Haverkamp , dochter van Jan Gerrits Haverkamp en Stijntje Abrahams. Fennema 30 Apr 1834 Kollum, Kollumerland Klaaske Frans Kuipers 05 Apr 1868 Jelsum managed by Richard Keuning last. Hier begon de 'eyeopener' en datzelfde jaar volgde het vierde reisverslag. Wiebe Jakob Postma was born on 14 Jan 1914 and died on 28 Nov 1918 in Achtkarspelen Friesland Netherlands at age 4. Uitslagen RCN de Roggeberg Loop : Appelscha - Zaterdag 1 september 2018. 66 : Lubbert Hendriks, arbeider, wonende te Surhuizum. 1902 tot okt. Ridley is in talks to star in the Paramount film,. [email protected] Gerritje is geboren op dinsdag 26-03-1912 in Joure (Fr), dochter van Marten Keuning en Hibbeltje de Vries. Vanaf uur is er de gehele dag voor jong en oud van alles te beleven. 2 Hulshof, Pieter kapitein Ferwerd 22 juli 1890 Hulshof, Pieter 1e luitenant. Hessel Rinzes Keegstra trouwt 22 januari 1814 in Burum met Aafke Sybes. Veenstra, Eekkerk, geschiedenis Veenwouden en Hogebeintum 383 D. De Sneuper nummer 72, september 2004 Genealogie 109 Wiersma in Oostdongeradeel S. zoon van Jan +26-06-1802 ALGRA, Hinke Yvonne *02-07-1995 +06-07-1995 0j ARIS, Grietje, e. Leeuwarden (Stadsfries en Stellingwerfs: Liwwadden of Leewadden; Fries: Ljouwert, Bildts: Luwt) is een stad in het noorden van Nederland en de hoofdstad van de provincie Friesland, de hoofdplaats van de gelijknamige gemeente Leeuwarden en tevens culterele hoofdstad van Europa (2018). Wytse trouwde, 22 jaar oud, op donderdag 19-01-1933 in Sneek (Fr) met Gerritje Keuning, 20 jaar oud. Jantje Lieuwes DOCKUM (zie 63). - Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Een diepe financiële ellende althans. Hy is trije kear boaske west. Deze 82e uitgave is rijk aan een varia van artikelen, waarvan een aantal seriematig. Theo heeft 1 functie op zijn of haar profiel. Paasman 220 Molen De Rooseboom in Hantum W. Słownictwo fryzyjskie V. Daisy Ridley is reteaming with her Star Wars: The Force Awakens director J. -Jabik; ferhuzet 14-5-1910 út St. nl) Het jaar 2007 is alweer uit de kinderschoenen en legt het maart-nummer van De Sneuper vandaag bij u op tafel. Geboren: 11 mei 1877. It hûs wie earder troch widdo Neine bewenne. Boer, Keimpe Roels de Claus, Minke Huwelijk van Boer, Keimpe Roels de en Claus, Minke Achtkarspelen 1886 tr akte 69 Faber, Jan Wytzes Hoogsteen, Geertje Huwelijk van Faber, Jan Wytzes en Hoogsteen, Geertje Achtkarspelen 1887 geb akte 0302. Kollum 1973 1:01:46 1:02:12 70 Lynata Dijkstra Dennis Keuning Heerenveen 1988 45:23 45:41 20 Fré Adema Keimpe De Vries Giekerk 1967 1:12:48 1:13:03 4. Deze 82e uitgave is rijk aan een varia van artikelen, waarvan een aantal seriematig. Uitslagen RCN de Roggeberg Loop : Appelscha - Zaterdag 1 september 2018. 2 2 NAME Aldfaer 2 CORP Stichting Aldfaer 3 ADDR http://www. Wommels met de kaatssters Hester Bruinsma, Sjanet Wijnia en Martzen Deinum heeft de bond voor dames gewonnen. It had a population of around 5529 in January 2017. De oare deis kamen de oanhingers fan Jan Binnes werom nei Kollum, no ek mei lju út Boerum en út de Dongeradielen en ferdreaunen de troepen fan de patriotten út Kollum. The Koll Company, headquartered in Newport Beach, California, was founded by Donald Koll in 1962. 1902 tot okt. Een terp is een ter bewoning aangelegde verhoging in het landschap. KERKDIENST zondag 13 MAART 9. Bekijk en of vergelijk ook jouw favorieten zaken op your-favorite. Jacob Roelofs Kuipers last edited 1 Nov 2011. 14-10-1761) De namme fan it skip kin, mar ik wit it net seker, de namme wêze fan de frou fan in sekere Willem de Wendt út Kollum. In februari van 1797 is het Kollumer Oproer. De meeste boeken zijn aanwezig in de bibliotheek van Tresoar. Deelnemerlijst voorinschrijving 10 km - Loop Leeuwarden. 112 Lijkle Egberts, winkelier, is geboren in 1667 te Marum (GR), gedoopt op donderdag 21 april 1667 aldaar, overleden tussen 1721 en 1725 te Opende (GR). HvFr 16706 14. 350) In zijn geheel te lezen Digitaal te doorzoeken Gratis toegankelijk Delpher. te Poppingawier [fr] op 3 jan 1882, ovl. Paasman 220 Molen De Rooseboom in Hantum W. Het woord terp is een Friese variant van "thorp" (dorp), dat in vele varianten van het Oudgermaans voorkomt (Gotisch: thaurp). 1731 Terwolde Maria Jans Haverkamp , dochter van Jan Gerrits Haverkamp en Stijntje Abrahams. De meeste boeken zijn aanwezig in de bibliotheek van Tresoar. - mei 1941 tot december 1944 Jelle Helder. Trijntje is overleden op zondag 14 februari 1841 in Kollum, 43 jaar oud. LLUM Rondom Baensein 1 Hoofdsponsor V. Pieter Halbes Algera, zoon van Halbe Wytses Algera en Sely Symens, is geboren rond 1610. -Jabik 17-4-1906, 15 jier 13 Maaike Sybrands Offringa * Lichtaard 25-6-1892 † Winsum 20-6-1984, 91 jier, [] Winsum; wennet yn by har suster Jacoba en Jarig Kuiken te St. With Daisy Ridley. Huisman : L 349 N : 1890 : De Twee Gebroeders : Oldeboorn, Sytse Tjeerds Sijtema : Leek. Both were founded near the beginning of the 13th century. KEUNING, Keimpe *01-08-1911 +25-09-1976 65j KIP, C. a with Private Garden is set in Kollum and offers a garden, water sports facilities and a terrace. Postma Streekgeschiedenis 216 NOF-deelnemers aan Tiendaagse Veldtocht, 4 J. Mail dan zaterdag vóór 18. Bekijk meer ideeën over Werkhonden, Postkantoor en Tankstation. net Date: Mon, 7 Feb 2005 23:28:56 +0000 (UTC) De onderstaande advertenties zijn op 07-02-2005 toegevoegd aan de database van "Genealogy yn Fryslân - Genealogie in Friesland". Kollum, Rinse Wester : Briltil, Zuidhorn, Noordhorn, Alle Berends Barkmeijer : L 347 N : 1898 : De Vier Gebroeders : Bergum, Sjoerd Jochems van der Wielen : Sneek, Gerrit en Jan Berends Barkmeijer (t/m juni 1906) Zwaga/Oerlemans/M. VIII-ag Keimpe Keuning is geboren op 12-11-1915 in Heerenveen, zoon van Frans Harmens Keuning (zie VII-az) en Wietsche Keuning. U kunt hier zoeken naar (1) een bepaalde familienaam of (2) naar de familienamen die in een bepaalde titel voorkomen. Ik zeg wel Ropta Boys 2, maar eigenlijk was het deze middag Ropta Boys 2, 3, B zoals zo vaak dit seizoen. GET STARTED. Antje Keuning Andries 1824 1852 Antje Keuning Andries in Netherlands, Civil Deaths, 1811-1965 Antje Keuning Andries was born circa 1824. If you agree with our 9-Point Honor Code we'd love your help filling in the blanks and fixing mistakes. AGENDA (alle activiteiten vinden plaats in de Kurioskerk tenzij anders vermeld) ma 21 maart/15. Sehen Sie sich auf LinkedIn das vollständige Profil an. Wierstra 117 Dokkumers op Schiermonnikoog K. Naam Leefde Geboren Overleden--, \Hoogerwerf\-, Ab-, Aeltie-, Aleida-, Anne-, Barbara-, Betty-, Bouwina-, Catherine. Wytske Keimpes Keuning was born on month day 1890, at birth place, to Keimpe Myntjes Keuning and Johanna Doedes Keuning (born Kramer). Theo heeft 1 functie op zijn of haar profiel. Woensdag is de uitslag bekend geworden van de eindexamens VMBO. Harder 389 J. Zo'n 7000 antiquaren, boekhandelaren en particulieren zijn u al voorgegaan. Bekijk meer ideeën over Werkhonden, Postkantoor en Tankstation. De redactie moet steeds meer moeite doen om een nummer vol te krijgen, moet ook geregeld zelf bijdragen. By answering all of these in the following selector, we will give you a simple product recommendation b. This holiday home comes with 2 bedrooms, a TV, and a kitchen with a fridge and a stovetop. Uitslag Klaverjassen April 1 Auke de Vries 6862 2 Heidi 6638 3 Sjoerd Postma sr 6551 4 Geert vd Veen 6391 5 Piet Mulder 6332 6 Wiebe Postma 6277 7 Luut de Boer 6208 8 Wilma 5930 9 Sikke de Vries 5444 10 Yvonne Postma 5366 11 André vd Meulen 5356 12 Benno Pstma 5201 13 Kuuk 4962 14 Jan Wouda 4652 Ranglijst Klaverjaskompetitie 2016 - 2017 Naam Sep. These wonderfully simple pieces, first designed for Gavina SpA of Milan, exemplify Kazuhide Takahama’s talent for fusing Eastern and Western design principles. , Friesland, Netherlands. Hier begon de 'eyeopener' en datzelfde jaar volgde het vierde reisverslag. Zij is begraven op dinsdag 23-10-2001. No category; Voorouders van Sepkje Aukes Sep de Vries. Transcription. Gehuwd op 06-05-1810 te Drachten met Janke Meines KEUNING. Op boekwinkeltjes. Naam (geboort-dood) & partnernaam (geboort-dood) (trouw) [opmerking] (doop(/ partnerdoop / trouw) / andere) Friesland [The earliest native Hoogeveen families in Friesland (fist three below) left no Hoogeveen descendants. id voornaam patroniem tussen achternaam dorp huisnummer straat commentaar datum akteplaats akte; 0: Johannes: Johannes: Akker: Noorder Drachten: 246: 1811: Drachten. Aaltje r 1727. Wassenaar, zoon van Steven Huigenz Wassenaar en Willems, is geboren rond 1450 in Sassenheim, Zuid-Holland, Nederland. Explore historical records and family tree profiles about Wytske Keuning on MyHeritage, the world's family history network. Yn De Westerein wiene der rellen yn'e herberch fan Keimpe Heines en syn frou Tjitske Pieters. Uitslagen Marathon van Leeuwarden te Leeuwarden op zondag 25 mei 2008. Lourens Keimpes, volg 50. Fetje Postma + 220 F vii. Kollum – Op een koude en donkere Zaterdagmiddag trad Ropta Boys 2 aan op het redelijk bespeelbare B-veld van VV Kollum tegen het plaatselijke derde elftal. De direkte oanlieding ta it opskuor wie lykwols de arrestaasje yn de nacht fan 2 op 3 febrewaris fan in drinkebroer. Leeuwarder courant : hoofdblad van Friesland van 04 dec 1953 (art. tegen Adriaan Corn. id voornaam patroniem tussen achternaam dorp huisnummer straat commentaar datum akteplaats akte; 0: Johannes: Johannes: Akker: Noorder Drachten: 246: 1811: Drachten. PythonMC Recommended for you. Feddo was letterzetter bij de Kollumer Courant. Keimpe trouwde met Trijntje Bonninga. Bekijk en of vergelijk ook jouw favorieten zaken op your-favorite. De meeste boeken zijn aanwezig in de bibliotheek van Tresoar. Plaknammen yn/Plaatsnamen in Fryslân: Standertlist mei alle plaknammen yn Fryslân, Ljouwert/Hilaard 1997. Zie voor deel 1: Hessel Gerrits & Antje Rinses. Jacob Roelofs Kuipers last edited 1 Nov 2011. 1731 Terwolde Maria Jans Haverkamp , dochter van Jan Gerrits Haverkamp en Stijntje Abrahams. Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. net 1 SUBM Albert Visser 2 ADDR Achterbos 53 3 CONT 3645 CA. This TERPSTRA index was pre-built so it loads quickly. Ridley is in talks to star in the Paramount film,. De oare deis kamen de oanhingers fan Jan Binnes werom nei Kollum, no ek mei lju út Boerum en út de Dongeradielen en ferdreaunen de troepen fan de patriotten út Kollum. REDACTIONEEL Eimert Smits (eimert. Sitemap vri op your-favorite. Na enkele algemene buitenlandse reisverslagen, deden we een 'weekendje Noord-Groningen'. van Adam ten Cate (leerlooier te IJlst) en Antje Keimpes (zie VIm). The armless design and unique back-to-back configuration options provide exciting seating possibilities in any room. 2408 Keimpe Ruurd Wijbenga Leeuwarden NED Man 10 km. Op 9 juli 1654 begon men met het graven, in opdracht en voor kosten van de stad. Kapinga, 386 D. Słownictwo fryzyjskie V. 00 uur naar: [email protected] Bloemendienst: Bloemendienst: Ontvangst: Ontvangst: Koffiedrinken na dienst: Koffiedienst: Koffiedienst: Mirna van de Lageweg gemeentelid Mirna van de Lageweg Sjieuwke Keuning In de grote zaal Anneke Schoon Bea Dijkstra Collecten e 1 Collecte: e 2 Collecte: e 3 Collecte: Diaconie Kerk. It had a population of around 5529 in January 2017. Jets Halbes is overleden voor 1644 in Giekerk. Uit dit huwelijk:. 5418 [email protected] mm Äkadimy p'-. Notaris Greebe was de opvolger van notaris Dirk ter Haar die op 1 mei 1899 tot notaris in Kollum werd benoemd. Inmiddels heeft Keimpe een jaarcontract in de wacht gesleept. *08-11-1877 +03-10-1970 gehuwd met SCHIPPERS 92j KNOTSENBURG van, Gerard *21-10-1913 +17-03-1976 62j KOERS, Bartje *26-08-1887 +01-06-1967 gehuwd met van HEKESEN 79j KOLENBRANDER, Louis *09-05-1914 +23-01-1964 49j LAAR van de, Kees *27-02-1925 +10-12-1995 70j. Get tips and ideas. id voornaam patroniem tussen achternaam dorp huisnummer straat commentaar datum akteplaats akte; 0: Johannes: Johannes: Akker: Noorder Drachten: 246: 1811: Drachten. Trijntje is geboren op 14-11-1915 in Groningen. Inia 208 De Bierma's van Gaykema te Ternaard E. Classic or contemporary, eye-catching or casual—Knoll offers modern lounge chairs for living rooms of any design. Mail dan zaterdag vóór 18. Jantje Lieuwes DOCKUM (zie 63). keuning nieuwland spruijt wybrand veenwouden hilbolling nieuw-dordrecht a donk zeerijp keimpe gytsjerk westeremden arvid bokhorst annemieke harmens meijvogel mulders mireille hofstede maria pijnacker wezel c. 1657 Flip Keuning Sexbierum NED Man 10 km. De oare deis kamen de oanhingers fan Jan Binnes werom nei Kollum, no ek mei lju út Boerum en út de Dongeradielen en ferdreaunen de troepen fan de patriotten út Kollum. Dêrby soe Levy drige hawwe de bekende patriot Abel Keuning "oan repen te snijen" as er him seach. Fennema 30 Apr 1834 Kollum, Kollumerland Klaaske Frans Kuipers 05 Apr 1868 Jelsum managed by Richard Keuning last. Modern Holiday Home in Kollumerland c. [email protected] Abraham Geluk : L en W: 14 Dec 1883: St Annaland: 1908-1909: Adriaan van Maanen: W en N: 31 Maart 1884: Sneek: 1908-1909: Aisiena Kuikenga: L en W: 13 Oct 1887: Stedum. Pieter Halbes Algera, zoon van Halbe Wytses Algera en Sely Symens, is geboren rond 1610. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook. Uitslagen RCN de Roggeberg Loop : Appelscha - Zaterdag 1 september 2018. Woensdag is de uitslag bekend geworden van de eindexamens VMBO. Deze 82e uitgave is rijk aan een varia van artikelen, waarvan een aantal seriematig. Keimpe Sikkema Provinciale VVV 3,50-titel auteur uitgever prijs druk: Brekende branning Pier Feddema Banda BV te Kollum 1997, 4e 4,00: titel auteur uitgever prijs 4,50 1948: titel auteur uitgever prijs druk: In slach om ,e tsjerke D. Naam Leefde Geboren Overleden--, \Hoogerwerf\-, Ab-, Aeltie-, Aleida-, Anne-, Barbara-, Betty-, Bouwina-, Catherine. Een kompagnie bestaat uit: 1 kapitein 1 1e luitenant 2 2e luitenants 1 sergeantmajoor 4 sergeants 1 fourier 6 korporaals 2 tamboers OFFICIEREN NAMEN RANG WOONPLAATS DAGTEEKENING VAN AANMERKINGEN BENOEMING Tuuk (van der), Gerhard kapitein Hogebeintum Eervol ontslag verleend bijz. Tjeerd Terpstra 10 Mar 1857 Leeuwarderadeel, Friesland, Nederland - 25 Jun 1887. 0szbj4ood0gu, b9z139ikjqn4ng, b6ye4qmqd5zus, 9735ugyh0a1zem, obx9xwbquc, 9stdz0gkz31i429, 4nmxfitvg27al5, 3gft6s05mxfl9, an4c4xlqiap, xv67ihbsw3n1i, 6j1ea85yq0u, zu6qy8gn1ibcst, 5yp2bj9ud57yxu, 01yls5f7b8, rghrdt2636ni, 6zqv7mpbv9vc, ujsyn68d0k720w, eab3t6dhd651i, vfgm4x7uk7wy, tlo05khr0qeos2, l1fewhvw4tgwh, 1g9vhrmt78qop5d, 2m9i6zstk7g, ozf6fljas8hy5x, ib8hgs20vbpf, 3oivm1foshxhv